Instrukcja montażu gabionów

Wstęp

Prawidłowe zmontowanie kosza gabionowego jest warunkiem zachowania jego wysokiej jakości oraz długiego okresu użytkowania. W celu zachowania jak najlepszych walorów użytkowych, montaż powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną w tego rodzaju konstrukcjach brygadę montażową.

Czynności montażowe:

a) Wyznaczenie i przygotowanie podłoża.

b) Wbetonowanie słupów stabilizujących (czynność tę możemy pominąć jeżeli istnieje możliwość wykorzystania istniejących słupków po poprzednim ogrodzeniu).

c) Skręcanie kosza (w celu uniknięcia uszkodzenia, kosz powinien być skręcany w miejscu docelowym aby uniknąć przenoszenia dużej konstrukcji). Do skręcenia kosza gabionowego należy użyć śruby zamkowej M6 x 16 z odpowiednią nakrętką i podkładką. Zestaw śruby, nakrętki i podkładki powiększonej gwarantuje prawidłowo wykonane skręcenie (szkic poniżej).

d) Mocowanie słupów stabilizujących do konstrukcji kosza(sposób mocowania słupa). W celu przykręcenia słupów stabilizujących do konstrukcji kosza należy użyć poprzeczki oraz blaszki mocującej (szkic poniżej).

e) Zasypanie kosza wybranym kruszywem. Przed rozpoczęciem zasypywania należy upewnić się że wszystkie elementy są z sobą prawidłowo połączone a skręcona konstrukcja jest stabilna. Przy zasypywaniu należy pamiętać aby kruszywo wysypywane było z możliwie najniższej  wysokości ( w przypadku niektórych rodzajów kamieni konieczne będzie ręczne korygowanie ułożenia kamienia, tak aby nie wystąpiły prześwity, co ma negatywny wpływ na efekt końcowy).

Usługi:

Montaż gabionów, ogrodzeń gabionowych.

Dbając o kompleksową obsługę naszych Klientów świadczymy usługi montażowe zakupionych w naszej firmie gabionów oraz paneli ogrodzeniowych.

Każde ogrodzenie jest zadaniem indywidualnym. Na wzorowe realizowanie tych zadań pozwalają nam:

możliwości produkcyjne, dobór właściwych materiałów, fachowy pomiar z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wykwalifikowani montażyści.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac związanych ze skręcaniem koszy należy upewnić się że przygotowane podłoże jest należycie wypoziomowane i utwardzone ( jeżeli do utwardzenia użyto wylewki betonowej to musimy sprawdzić czy jest ona już  odpowiednio wyschnięta a wbetonowane słupki zupełnie sztywne). Napełnianie kosza kruszywem rozpoczynamy dopiero po prawidłowym zamocowaniu słupków do konstrukcji kosza, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo przechylenia się obciążonego kosza.