Gabiony ZnAl – własciwości materiału

Właściwości drutu ZnAl.

Drut ten jest produktem technologicznie zaawansowanym, dyfuzyjnie impregnowanym Zn/Al5, z tego względu wysoce wytrzymały, jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne (działanie roztworów kwasów, soli i zasad), które powodują szybką korozję metali. Nad tym drutem przeprowadzono badania, które wykazały jego bardzo wysoką odporność na działanie w/w czynników. Producent zapewnia długotrwałą odporność na korozję, albowiem okres ten sięga aż 50 lat, czego wcześniej nie było.

Korozja to najgorszy nieprzyjaciel metali oraz wszelkich konstrukcji wykonanych z metalu.

Korozja uważana jest za podstawową przyczynę awarii, niewłaściwego funkcjonowania oraz przedwczesnego zawodzenia konstrukcji i systemów.

Tradycyjnie najbardziej korzystną ochroną stali przed korozją jest ocynkowanie. W większości środowisk ocynk ogniowy lub galwaniczny działa zapobiegawczo przeciw korozji.

Pragnąc zapewnić lepszą odporność na korozję w porównaniu z drutami ocynkowanymi, w ostatnim dziesięcioleciu został wytworzony nowy stop cynku i aluminium, który charakteryzuje się jedyną w swoim rodzaju kombinacją plastyczności i doskonałej odporności wobec korozji. Drut ZnAl szybko zdobył poważną pozycję na rynku

Właściwości ochronne warstwy powierzchniowej drutu ZnAl.

Nadzwyczajnie elastyczna powłoka

Powłoka drutu składa się z nadzwyczaj jednolitej i elastycznej struktury cynku i aluminium. Stop cynku z aluminium jest znacznie wytrzymalszy na zginanie niż sam cynk. Drut z powłoką ZnAl jest więc bardziej elastyczny aniżeli drut ocynkowany. Ochronna warstwa powierzchniowa drutu ZnAl zapewnia bardzo dobrą przyczepność do materiału podstawowego, dlatego doskonale nadaje się do wszystkich produktów wymagających ekstremalnego zginania.

Doskonała odporność na korozję

Druty stalowe o porównywalnej grubości powłoki ZnAl i cynku były przedmiotem wielu badań związanych z szybkością powstawania korozji. Ubytek wagi podczas prób z ZnAl był w przybliżeniu dwa do trzech razy mniejszy, aniżeli ubytek wagi drutu ocynkowanego.

Zewnętrzne działanie promieni słonecznych na różnego rodzaju płoty, mury, murki gabionowe, małą architekturę w różnych środowiskach odzwierciedla doskonałe wyniki. Drut ZnAl zapewnia lepszą ochronę katodową w przypadku  mechanicznego uszkodzenia powierzchni drutu stalowego spowodowaną niejednokrotnie bez świadomej ingerencji. W odróżnieniu od powlekania cynkiem pozostaje warstwa powierzchniowa względnie gładka, nawet w przypadku  długookresowego działania korozyjnego. Powyższy fakt razem z matowym wyglądem drutu z powłoką ZnAl jest widocznym znakiem ulepszonej ochrony.

Doskonała ochrona w miejscach spoin

Udowodniono, że zgrzewana siatka wykonana z drutu ocynkowanego posiada bardzo ograniczoną ochronę antykorozyjną w miejscach spoin. Przeciwieństwem jest siatka zgrzewana z drutu z powłoką ZnAl– zapewnia ochronę  przeciwkorozyjną również w miejscach spoin.


rys. 1
Siatka ocynkowana pod koniec 5-letniego okresu próbnego

rys. 2
Siatka ZnAl pod koniec 5-letniego okresu próbnego

Siatki zgrzewane wykonane z drutu ZnAl zapewniają znacznie zwiększoną ochronę w miejscach spoin.